Praha Jeruzalém

Starověké Capernaum objevil v roce 1838 americký badatel Edward Robinson. V roce 1866 britský kapitán Charles William Wilson identifikoval zbytky synagogy. V roce 1894 františkánský mnich Giuseppe Baldi z Neapole odkoupil velkou část zříceniny od místních beduínů a zahájil její obnovu. Současně aby zabránil rabování naleziště celou lokalitu oplotil a ze stromů eukalyptů dovezených z Austrálie vysázel první lesíky a tím vytvořil první místa odpočinku pro poutníky. Další františkán jménem Virgilio Crbo zde postavil malý přístav.

Nejdůležitější vykopávky ale začaly v roce 1905 pod vedením dvou Němců. Jmenovali se Heinrich Kohl a Carl Warzinger. Oni dva se tak stali spolupracovníky františkánů, otců Vendelína von Benden, který zde pracoval v letech 1905-1915 a Gaudeniza Orfaliho, který zde pracoval v letech 1921-1926. Vykopávky vedly k objevům, které dnes obdivuje celý svět. Jsou to dvě veřejné budovy:

Zde jsou trosky jedné z nich

Dále potom synagoga, kterou do dnešní podoby obnovil páter Orfali, která jak bylo zjištěno, stojí na zbytcích ještě starší synagogy.

Zde jsou dvě fotografie ze synagogy tak, jak vypadá po částečné rekonstrukci

Dva detaily ze synagogy. Synagoga nebyla jen pro bohoslužby. Byl to i prostor pro vzdělávání a pro zábavu. První obrázek ukazuje vyrytá herní pole pro dvě hry. Jednu z nich známe dodnes pod názven MLÝN. Druhý obrázek ukazuje dochované zádlaby pro otáčení dveří v čepech a pro zajištění dveří uzamčením.

A nakonec je tu osmiboký kostel

Dvě fotografie vykopávek osmibokého kostela, základy obvodových partií a základy středového prostoru

Nad kostelem je dnes postavena stavba v podobě sféroidu, která má v některých místech prosklenou podlahu, je tak vidět jak podoba kostela, tak i zbytky Petrova domu.

Později v roce 1968 proběhl za finanční podpory italské vlády výkop západní části území ve vlastnictví františkánů a byl objeven dům, či jeho zbytky, kde byly nalezeny střepy z nádob, podle kterých zde bydlel Petr. Tedy jeden z prvních Ježíšových učedníků, muž, kterého Ježíš určil za budoucí hlavu vší křesťanské církve.

Podle legendy se Petrova manželka jmenovala Perpetua a dcera Petronika. Když jednou se svým bratrem Ondřejem vrhal síť do vody, šel okolo Ježíš a vyzval oba rybáře, aby ho následovali. Bratři uposlechli a Šimon – to bylo jeho původní jméno – se od té chvíle stal nejvěrnějším Kristovým učedníkem.

Byl svědkem mnoha Ježíšových činů a zázraků. Například hned při návštěvě v jeho domě v Capernaum uzdravil Ježíš Petrovu tchýni. Právě jej si také Ježíš vyvolil, aby se stal prvním z dvanácti apoštolů, které vybral mezi svými učedníky, aby hlásali evangelium a konali zázraky. Tehdy mu také dal jméno Petr. Pokud se to podaří potvrdit nadevší pochybnost tento dům přiřadit k majetku Petrovu, budeme vědět, kde Ježíš trávil nemálo času. Dlaší osudy Svatého Petra jsou známé, včetně jeho ukřižování na vlastní žádost hlavou dolů, aby se odlišil od svého učitele. Zde, v prostorech Capernaum, má krásnou sochu. Obrázek následuje.

Východní polovina lokality patřící pravoslavnému klášteru, byla zkoumána a částečně vykopána pod vedením Vasilios Tzaferis. V této části byly nalezeny sídla z doby Byzance a později z arabského osídlení. Byly zde mimo jiné objeveny bezén, sloužící jako sádka pro uložení živých ryb před jejich zpracováním, a poklad zlatých mincí.

Tento obrázek je pro mě osobně velmi cenný. Je na něm kamenný překlad s vytesanou Archou úmluvy. Je to nádherná věc.

Řeknu to asi takto. Nejsem člověk víry. Považuji se za ateistu, ale křesťanství mám v hluboké úctě a protože na křesťanské víře stojí svět, který považuji za svůj, tedy Evropa. Toto vše na mě udělalo hluboký dojem. Když jsem potom byl v Izraeli ještě dvakrát, vždy jsem šéfa prosil, abychom se zde zastavili alespoň na chvíli… to prostě musí lidé vidět.

Uspořádání města bylo poměrně běžné stejně jako konstrukce a uspořádání domů. Ale průzkum prostoru mezi synagogou a osmibokým kostelem ukázalo, že zde žilo několik rodin ve společné komunitě s patriarchálním uspořádáním. Domy byly samostatné, ale měly společné dvory a byly propojeny průchody.

Domy neměly vlastní zdroje vody, nebylo v nich sociální zařízení ani odvod použité vody. Pokoje byly úzké. Většina objektů byla postavena z hlíny a kamenného zdiva bez použití malty. Z inventáře bylo objeveno mnoho keramiky – hrnce, talíře, amfory, několik dokonce ještě plných. Dále potom háčky na ryby, váhy pro rybářské sítě, tkalcovské cívky a čedičové mlýny pro mletí obilí a lisování oliv.

V době vystavení nové synagogy už byly domy postaveny pomocí velmi kvalitní malty, s odpady a sociálními prostorami. Tedy asi od 4. století našeho letopočtu. Mnoho budov bylo postaveno tak kvalitně, že byly užívány až do opuštění města.

Trosky domů…

Květinová výzdoba při vstupu do areálu archeologických vykopávek v Capernaum

Výzdoba pomocí vegetace je v Izraeli velmi důležitá a je velmi rozšířená a pečlivě udržována. Izraelci mají v úctě jakýkoliv strom a ročně jich miliony vysází. K vegetaci se v dalších reportážích ještě několikrát vrátím.

Po skončení této prohlídky jsme nasedli do autobusu a vyrazili zpátky do Tiberias na hotel. Byl to dlouhý den, nabitý událostmi a my už věděli, že další na tom bude stejně. Po dobré večeři a krátkém odpočinku proběhla přednáška k samotné válce na Den usmíření. A potom se šlo spát.

21.01.2020 06:16 Jaromír Vykoukal227Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova