Praha Jeruzalém

Od posledního Pamětního dne bylo na seznam mrtvých připsáno dalších 43 jmen.

Autor: Ido Ben Porat, 9. dubna 2021, 6:00

Příští úterý v 20:00 zazní po celém Izraeli minutová pamětní siréna, která zahajuje Pamětní den padlým vojákům izraelských válek a obětem teroristických akcí.

Ihned po siréně začnou po celé zemi vzpomínková shromáždění. Hlavní obřad se bude konat na náměstí Západní zdi v Jeruzalémě. Všechny obřady a vzpomínkové akce se letos budou konat v souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví a podle pravidel zeleného pasu.

Ve středu v 11:00 zazní dvouminutová pamětní siréna, po níž budou na 52 vojenských hřbitovech a na pamětních místech po celé zemi zahájeny státní vzpomínkové bohoslužby. Hlavní obřad se bude konat ve Státní pamětní síni na Herzlově hoře v Jeruzalémě.

V rámci přípravy na Pamětní den dokončilo Oddělení pro rodiny, vzpomínky a dědictví přípravu 52 vojenských hřbitovů, pamětní místo beduínských válečníků na křižovatce Hamovil, stovky vojenských pohřebních míst a tisíce hrobů nacházejících se v různých lokalitách od Kirjat Šmona po Eilat. Práce zahrnovaly renovaci, zpřístupnění, údržbu, čištění, terénní úpravy a leštění a výměnu poškozených nebo starých náhrobků.

Jména všech obětí budou postupně čtena na Channel 26 (partner Yes and Hot), na Cellcom TV a v Idan Plus v pořadí, v jakém padli, od večera Pamětního dne v 8: 45 hodin v úterý a do jeho ukončení následujícího večera.

V posledních letech byla na stránce „Yizkor“ ministerstva obrany k možnosti zapálení fyzické svíčky přidána také možnost zapálení virtuální pamětní svíčky. Návštěvníci webových stránek mohou zapálit obecnou svíčku na památku všech padlých nebo osobní svíčku na památku konkrétní osoby. Od letošního roku si můžete věnování také prohlédnout na webových stránkách.

09.04.2021 06:40 Daniel Žingor128Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova