Praha Jeruzalém

Společnost IMPACT-se zjistila, že mírové soužití je „zdaleka“ nejvyšší prioritou, o které se v analyzovaných učebnicích hovoří.

Od: JNS.org, 23. ledna 2022

Učebnice ve Spojených arabských emirátech podporují mír a normalizaci vztahů s Židy a Izraelem, židovský stát však stále není na školních mapách, vyplývá z nového výzkumu, který zveřejnila izraelská kontrolní skupina.

Institut pro monitorování míru a kulturní tolerance ve školním vzdělávání (IMPACT-se) ve čtvrtek zveřejnil zprávu, v níž zkoumá 220 arabskojazyčných učebnic pro 1. až 12. třídu z národních osnov SAE, které byly vytištěny v letech 2016-2021.

IMPACT-se zjistil, že mírotvorba je „zdaleka“ nejvyšší prioritou, o níž se v analyzovaných učebnicích hovoří. Učebnice také „nabízejí realistický přístup k míru a bezpečnosti, učí vlastenectví, antiradikalismu, odhodlání bránit vlast a spolupracovat se spojenci“, uvádí zpráva. Dokonce i islámský vzdělávací program ve školách SAE „zdůrazňuje toleranci, soužití a přátelské vztahy se všemi nemuslimy a etniky“.

IMPACT-se uvedl, že v učebnicích nenašel antisemitismus, nenávist ani podněcování a že pokyny UNESCO pro mír a toleranci „jsou obecně splněny“.

Ale zatímco Abrahámské dohody z roku 2020, které normalizovaly vztahy mezi SAE a Izraelem, jsou v učebnicích chváleny a protiizraelský materiál byl z velké části odstraněn nebo zmírněn, Izrael není zobrazen na mapách a nevyučuje se o holocaustu.

Co se týče vykreslení Blízkého východu, učebnice popisují íránský expanzionismus jako hrozbu a podpora palestinské věci již není považována za řešení širšího okruhu problémů v regionu. Učebnice také nabádají žáky k projevům tolerance a respektu mezi nemuslimy, zejména židy a křesťany.

„Školní vzdělávání je klíčem k podpoře rozvoje mírumilovné a tolerantní společnosti a zdá se, že autoři učebních osnov ve Spojených arabských emirátech jsou odhodláni jít touto cestou a neúnavně vychovávají mladé Emiráťany k pochopení ústředního významu míru a k výuce tolerance využívají verše z Koránu. Soužití s židy, křesťany a dalšími náboženstvími je ústředním prvkem, přičemž autoři zajistili, že antisemitismus byl z učebních osnov vymýcen,“ uvedl Marcus Sheff, generální ředitel společnosti IMPACT-se.

„Toto odhodlání podporovat mírumilovné a tolerantní vzdělávání se vztahuje i na Izrael: Abrahámské dohody se objevují ve třech samostatných učebnicích a děti se učí, že tato smlouva má souhlas islámských učenců. To může jen podpořit normalizaci mezi lidmi.“

24.01.2022 05:58 Daniel Žingor108Zdroj: United with Israel