Praha Jeruzalém

Červené linie Budapešťského memoranda byly překresleny na úkor Ukrajiny. Nemyslete si, že se to nemůže stát i Izraeli.

Autor: Pesach Benson, United With Israel, 24. února 2022

Kořeny dnešních problémů Ukrajiny lze vysledovat až k 6 000 jaderným hlavicím, které zůstaly na ukrajinském území po rozpadu Sovětského svazu, a k následné mezinárodní dohodě dohlížející na jejich likvidaci.

Spojené státy v obavách, že by se zbraně dostaly do nesprávných rukou, chtěly, aby byly hlavice zničeny a Ukrajina se připojila k mezinárodní smlouvě o nešíření jaderných zbraní.

Pro Ukrajinu nebylo těžké se jich vzdát. Hlavice nebyly bez ruských kódů funkční a Ukrajincům by trvalo nejméně rok, možná dva, než by je znovu nakonfigurovali. Úspěch nebyl v žádném případě jistý a čelili by mezinárodnímu tlaku i silnému ruskému odporu.

Ukrajina tedy souhlasila s denuklearizací výměnou za uznání ze strany Ruska a bezpečnostní záruky ze strany USA a Velké Británie. Dohoda z prosince 1994 je označována jako Budapešťské memorandum.

Cesta Ukrajiny do pekel byla skutečně dlážděna dobrými úmysly.

Západní bezpečnostní záruky neměly váhu plnohodnotného členství v NATO. Dohoda však mimo jiné zavazovala Rusko a Západ respektovat ukrajinskou suverenitu v jejích stávajících hranicích a zdržet se použití vojenské síly nebo hospodářského nátlaku proti Ukrajině.

A tak byly bojové hlavice zničeny nebo převezeny zpět do Ruska, zatímco raketová sila na ukrajinském území byla zdemolována. Bývalá sovětská republika je skutečně denuklearizována a je uznaným členem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

Bohužel Budapešťské memorandum a ujištění Západu nezabránily Rusku, aby se v roce 2014 zmocnilo Krymu, vměšovalo se do ukrajinského Donbasu, uznalo nezávislost separatistických ukrajinských republik Doněcka a Luhanska nebo napadlo Ukrajinu.

Situace na Ukrajině přináší pro Izrael jedno klíčové poučení.

Nikdy, ale opravdu nikdy nesvěřovat národní bezpečnost mezinárodním zárukám, ať už se zdají být jakkoli dobře míněné nebo nepohnutelné.

Mezinárodní záruky, že Sinaj zůstane demilitarizovaný a Tiranská úžina otevřená izraelské lodní dopravě, neznamenaly v roce 1967 vůbec nic. Egypt vyhnal mezinárodní mírové jednotky z poloostrova a shromáždil vojáky poblíž hranic.

Uzavření průlivu pro izraelskou lodní dopravu bylo válečným aktem, zatímco rozhlasové vysílání z Káhiry přinášelo názorné sliby, že Izrael vymaže z mapy.

Zatímco mezinárodní diplomacie váhala, Izraelci kopali masové hroby a očekávali 10 000 mrtvých.

Izrael zachránilo zázračné zničení egyptského letectva během tří hodin.

Nechuť Západu ke konfliktu nevěstí nic dobrého pro íránskou jadernou dohodu, její prosazování ani pro záruky, které mohou světové mocnosti Izraeli nabídnout.

Aktéři, okolnosti a národní zájmy se vždy mohou změnit.

Bushova a Clintonova administrativa nikdy nepřijala výslovné vojenské závazky vůči Ukrajině, protože nevěřila, že by Senát takovou dohodu ratifikoval. Podle stanoviska USA není Budapešťské memorandum právně závazným dokumentem, ačkoli Kyjev prosí o jiný názor.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí prohlásil, že Ukrajina není zemí, nezaslouží si existovat a že Moskva již není Budapešťským memorandem vázána.

Červené linie Budapešťského memoranda byly překresleny a rozpuštěny na úkor Ukrajiny. Nemyslete si, že se to nemůže stát Izraeli.

27.02.2022 06:37 Daniel Žingor765Zdroj: United with Israel

Klíčová slova