Praha Jeruzalém

Premiér ke Dni památky obětí holocaustu: Buďme silní a nikdy se neomlouvejme za svou existenci nebo za svůj úspěch.

Autor: Premiér Naftali Bennett 27.4.22 20:24

Premiér Naftali Bennett vystoupil ve středu na slavnostním zahájení státního Dne památky mučedníků a hrdinů holocaustu 2022 v Jad Vašem.

V ruce držím stránku se svědectvím.

Pro mladší generaci vysvětlím, že „stránka svědectví“ je oficiální formulář vytvořený Jad Vašemem, který popisuje základní údaje o životě Žida zavražděného během holocaustu. Kdy se dotyčný narodil, co dělal, jména jeho rodičů a rodiny a jak byl zavražděn.

V průběhu desetiletí vyplňovali tyto stránky svědectví obvykle rodinní příslušníci nebo přátelé, kteří mohli spolehlivě a přesně popsat podrobnosti o tomto Židovi, který zahynul během holocaustu. rád bych vám přečetl podrobnosti z této stránky svědectví.

Příjmení zavražděného: Reich.

Křestní jméno: neuvedeno.

Místo narození: Osvětim.

Místo úmrtí: Osvětim.

stručné informace o okolnostech smrti: Odebrána matce v Osvětimi.

Věk v době smrti: Půl hodiny.

Údaje o osobě, která vyplnila stránku svědectví: Matka, Irene Reichová.

Bratři a sestry, holocaust je událost, která nemá v lidských dějinách obdoby. Dávám si tu práci to říci, protože s přibývajícími lety se ve světě stále častěji mluví o tom, že se s holocaustem srovnávají jiné těžké události. Ale ne. Ani ty nejtěžší války současnosti nejsou holocaustem a nedají se s ním srovnávat.

Žádná událost v dějinách, jakkoli krutá, není srovnatelná s holocaustem – vyhlazováním evropských Židů nacisty a jejich kolaboranty.

Historie je žel plná krutých válek, brutálního vraždění a také genocidy. Obvykle však jde o prostředky určené k dosažení nějakého cíle, nějakého očekávání – vojenského, politického, ekonomického, náboženského. Případ vyhlazování Židů je jiný.

Nikdy, na žádném místě a v žádné době, nejednal jeden národ s cílem zničit druhý tak plánovitě, systematicky a lhostejně, z místa absolutní ideologie a nikoli z utilitarismu. Nacisté nezabíjeli Židy proto, aby jim vzali práci nebo domov. Nacisté se snažili všechny Židy ulovit a vyhladit do posledního.

Žid v době holocaustu neměl možnost úniku. Neměl možnost se vzdát, neměl kam být vyhoštěn, neměl možnost uniknout konverzí nebo změnou chování. Nic. Protože vyhlazování probíhalo na základě toho, zda jste Žid, bez ohledu na vaše činy.

Němci se při provádění svého díla neštítili žádného úsilí. Například v dubnu 1944 byl speciální tým gestapa vyslán na vzdálené turistické stezky ve francouzských Alpách, aby polapil a zavraždil 20 židovských dětí, z nichž nejmladšímu byly pouhé čtyři roky. Tolik energie jen na zabití několika dětí.

Na konci války nacistické Německo pokračovalo ve vyhlazování Židů, i když mu to ubíralo energii a zdroje z válečného úsilí.

Co je k tomu vedlo? Proč?

Holokaust je vrcholným, absolutním vyjádřením tisíce let trvajícího antisemitismu. A proč existuje antisemitismus?

Jak je možné, že se před více než 3500 lety faraon rozhodl vyhladit všechny hebrejské muže? A o tisíc let později chtěl Haman vyhladit všechny Židy? A proč Anglie před 700 lety vyhnala nebo zabila své Židy? A před 500 lety následovalo Španělsko a před 350 lety také Jemen?

Jaký je motiv, jaký je důvod všech těchto událostí? Odpověď zní, že neexistuje žádný společný jmenovatel a žádný důvod.

Nenávist je snadno ovladatelná a rozněcovaná emoce. Tato nejtemnější stránka lidské psychiky někdy propuká v podobě slepé nenávisti k druhému. Že kdyby jen zmizeli, všechny problémy by se vyřešily.

V každém ze svých projevů má antisemitismus jinou podobu a údajně nachází jinou příčinu. Někdy nás ubíjí proto, že my Židé máme jiné zvyky – košer jídlo, šabat, modlitby – což vedlo mnoho Židů k tomu, že se vmísili mezi národy světa a dokonce se asimilovali. Ale i tehdy antisemité útočili na Židy právě proto, že se asimilovali s okolím a „poskvrnili“ svou rasu.

Židům se daří? To je důvod k antisemitismu. Židům se nedaří a chudí se bouří? To je důvod k antisemitismu. Židé jsou národ bez půdy, po generace odříznutý od své země? To je důvod k nenávisti vůči nim. Židé založili úspěšný a silný stát? To je důvod k nenávisti.

Kdykoli jsme v pokušení věřit, že jsme vstoupili do nové, liberální, moderní éry, v níž lidé již neholdují nenávisti k Židům, realita nás probudí k pravdě.

Jaké je z toho poučení? Co bychom s tím měli dělat? Moje odpověď je jasná:

Naší rozhodující povinností je postavit se za svůj osud. Spoléhat se pouze sami na sebe. Být silní a nikdy se neomlouvat za svou existenci nebo za svůj úspěch.

Vybudovali jsme silný a prosperující židovský stát v Zemi Izrael. Cílem – který nám nezbývá než splnit – je, aby stát Izrael byl nejsilnější. Vždy. Mít nejsilnější armádu, s nejlepším letectvem, s nejstatečnějšími bojovníky, s nejdokonalejším Mosadem a Izraelskou bezpečnostní agenturou a především s nejhlubším přesvědčením o správnosti naší cesty.

Stát Izrael je silný. Budujeme mosty k novým i starým přátelům a prohlubujeme naše spojenectví. Vedle našich blízkých i vzdálených přátel a spojenců však musíme mít na paměti základní pravdu: V naší zemi budeme moci existovat pouze tehdy, pokud prohloubíme své kořeny v naší zemi.

K holocaustu došlo po téměř dvou tisících letech vyhnanství. Židovský národ je podobný rostlině, která vyžaduje určitý druh půdy. Rostlina může možná žít a dokonce nějakým způsobem přežít na jiném místě, ale pokud chce plně růst a kvést, musí být zakořeněna ve své vlastní zemi.

Židovský národ může žít v diaspoře a snít o Jeruzalému, ale skutečnou a přirozenou existenci našeho národa nakonec může zajistit pouze naše fyzická přítomnost v naší původní vlasti, zde v Zemi Izrael. Budování této vlasti je pro nás všechny povinností, ale také obrovskou výsadou.

Tento obřad zahajuje události Dne památky obětí holocaustu a zároveň představuje prostřední bod tří týdnů našeho národního obrození. Ten začíná svátkem Pesach, který připomíná zrod našeho národa a pokračuje příští týden naším národním Dnem památky padlých izraelských vojáků a končí Dnem nezávislosti Izraele.

Židovská přítomnost v Zemi Izrael začala téměř před 4 000 lety a každá naše činnost zde ve Státě Izrael je aktem budování a posilování naší země. Každý dům, který postavíme, každé narozené dítě, každá založená společnost, každý krok, který uděláme podél proudů naší země, každá napsaná píseň, každý projev laskavosti mezi člověkem a jeho přítelem je další cihlou v této velkolepé stavbě, která se nazývá Stát Izrael.

Budování Státu Izrael, židovského státu v Zemi Izrael, je vlastně naším vítězstvím nad těmi, kteří nás chtěli vyhladit. Obejměme a chraňme naši zemi všichni.

Na závěr ještě jedna poznámka, která je v těchto dnech obzvláště důležitá. Povstání ve varšavském ghettu je právem považováno za vrchol židovského hrdinství – nemožný boj hrstky Židů proti mnoha Němcům. Na tomto odkazu jsme všichni vyrostli.

Méně se mluvilo o tragické skutečnosti, že dvě židovské organizace, které bojovaly proti Němcům, tak nečinily jako jeden celek, ale spíše jako dvě konkurenční organizace, které mezi sebou nedokázaly spolupracovat. Těmito dvěma organizacemi byly Židovský vojenský svaz, který patřil k pravicovému revizionistickému hnutí, a Židovská bojová organizace, která patřila k levicovému socialistickému hnutí.

Ano. Moji bratři a sestry, ani během nejtemnější kapitoly židovských dějin, během vyhlazovacího pekla našeho národa, levice a pravice nenašly způsob, jak spolupracovat. Každá z těchto skupin bojovala proti Němcům sama. Snažím se pochopit, jaká ideologická propast byla tak důležitá, že dokázala rozdělit dvě židovské organizace, které sváděly tak zoufalý a hrdinský boj? Jaká vnitřní nevraživost ospravedlňovala takové rozdělení?

Moji bratři a sestry, nemůžeme, prostě nemůžeme dopustit, aby stejný nebezpečný gen frakcionářství rozložil Izrael zevnitř.

Dnes máme díky Bohu ve Státě Izrael jednu armádu, jednu vládu, jeden Kneset a jeden národ – lid Izraele. Když jsme jednotní, žádný vnější nepřítel nás nemůže porazit.

Moji bratři a sestry, kéž je památka té židovské holčičky, která zahynula během holocaustu ještě dříve, než dostala jméno, spolu s památkou šesti milionů našich zavražděných bratrů a sester požehnáním.

28.04.2022 05:59 Daniel Žingor335Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News