Praha Jeruzalém

Soudci rozhodli, že příspěvky na terorismus představují „zpětné povolení“ k násilí.

Autor: Pesach Benson, United With Israel, 11. dubna 2022

Izraelský Nejvyšší soud v neděli rozhodl, že Palestinská samospráva může být pohnána k odpovědnosti za terorismus, protože teroristická stipendia, která vyplácí schvalují násilí.

„(Palestinská samospráva) vyjadřuje svůj souhlas s jejich činy, a to způsobem, který přebírá odpovědnost za tyto činy. To odůvodňuje, že (Palestinské autonomii) bude přisouzena osobní a přímá odpovědnost,“ uvádí se v rozsudku, který napsal soudce Jicchak Amit.

Nejvyšší soud projednával odvolání podané čtyřmi rodinami, které přišly o své příbuzné při jednotlivých palestinských teroristických útocích během druhé intifády. Jeruzalémský okresní soud zamítl jejich žádost o vyvození odpovědnosti Palestinské samosprávy. Po rozhodnutí Vrchního soudu se případ vrací k okresnímu soudu, aby určil výši odškodnění, které jim Palestinská samospráva dluží.

Právníci žalobců tvrdili, že výplaty PA „za zabití“ vězněným palestinským teroristům a rodinám mrtvých teroristů se rovnaly „zpětnému povolení“, které „ratifikovalo“ násilí.

Rozsudek však zdůraznil, že oběti teroru mohou žalovat Palestinskou samosprávu o odškodnění, nikoli však o nákladnější trestní odškodnění.

Teroristické stipendium vyplácí Fond mučedníků Palestinské samosprávy. Výše měsíčních výplat závisí na různých faktorech, například na tom, kolik Izraelců bylo zabito, jak dlouho byl terorista vězněn a na velikosti rodiny.

Rozpočet Fondu mučedníků není znám, protože Palestinská samospráva nevede transparentní účetnictví. V roce 2020 palestinští představitelé ukázali evropským úředníkům falešný rozpočet s vymazanými teroristickými stipendii.

Palestinská samospráva vyplácí stipendia již několik let, ale tato záležitost se dostala do širší pozornosti a kritiky po vraždě Force Taylora, amerického občana, kterého v roce 2018 zabil Palestinec, který se vydal na útok nožem do Jaffy. Kongres přijal zákon o Forceovi Taylorovi, který zastavil americkou pomoc Palestincům, dokud jsou vyplácena teroristická stipendia.

Izrael, který jménem Palestinské samosprávy vybírá některé daně, odečítá částky, které Ramalláh vydává na teroristická stipendia, od měsíčních převodů příjmů Palestinské samosprávě.

13.04.2022 05:17 Daniel Žingor96Zdroj: United with Israel

Klíčová slova