Praha Jeruzalém

Počet obyvatel Izraele dosáhl 9,593 milionu, přičemž židovská většina tvoří 74 %.

Autor: Lauren Marcus, World Israel News, 20. září 2022

Několik dní před Roš ha-šana, židovským novým rokem, zveřejnil izraelský Ústřední statistický úřad (CBS) souhrn čísel, která shrnují vše od osobního štěstí až po průměrnou délku života obyvatel židovského státu.

Počet obyvatel Izraele dosáhl 9,593 milionu, přičemž naprostá většina z nich (74 %) žije ve městech s více než 100 000 obyvateli. Přibližně 25% Izraelců žije v místních nebo regionálních radách, podobných systému hrabství v USA.

Malá část Izraelců, 0,7 %, žije v neuznaných komunitách, pravděpodobně v předměstích v Judeji a Samaří a beduínských vesnicích v jižní části Negevské pouště.

Z demografického hlediska je 73,9 % obyvatel Izraele klasifikováno jako Židé a 21,1 % bylo zařazeno do kategorie Arabů. CBS při této statistice nerozlišovala mezi křesťanskými, drúzskými a muslimskými Izraelci. Pouze 5 % Izraelců není definováno ani jako Židé, ani jako Arabové.

Průměrná délka života žen v židovském státě je 84,6 let a mužů 80,5 let.

CBS také uvedla, že 90 % Izraelců uvedlo, že jsou šťastní nebo se svým životem spokojení. V celosvětovém měřítku je Izrael trvale hodnocen jako jedna z nejšťastnějších zemí na světě.

Zdá se však, že dramaticky rostoucí životní náklady, včetně prudce rostoucích cen bytů, ovlivnily pocit ekonomické jistoty Izraelců. 12 % Izraelců uvedlo, že se v posledním roce cítili „chudí“. Nicméně 69 % respondentů uvedlo, že se cítí se svou celkovou finanční situací „spokojeni“.

Podle statistik CBS žije většina Izraelců od výplaty k výplatě. Zatímco průměrná domácnost vydělává měsíčně 16 559 šekelů (4 790 USD), průměrné výdaje domácnosti činí 15 990 šekelů (4 630 USD), což Izraelcům ponechává omezenou možnost úspor.

Většina Izraelců (64 %) žije v domě nebo bytě, který vlastní, ale průměrná cena bytu se od loňského roku zvýšila o závratných 13,1 %. Průměrná cena bytu v Izraeli v současné době činí 1,728 milionu šekelů (asi 500 000 USD).

Pokud jde o zdravotní stav, 56 % Izraelců starších 21 let bylo definováno jako osoby s nadváhou nebo obézní, ačkoli 29,2 % z nich vykonává doporučené množství denní fyzické aktivity.

Pozoruhodné je, že statistiky nerozlišovaly mezi izraelskými občany, osobami s trvalým pobytem, migrujícími gastarbeitery a osobami, které v Izraeli pobývají nelegálně. Souhrn populačních statistik zahrnoval všechny obyvatele Izraele bez ohledu na jejich občanství nebo právní status.

21.09.2022 05:23 Daniel Žingor178Zdroj: World Israel News

Klíčová slova