Praha Jeruzalém

Zdroj odhadl, že Abbás „je ve svých dnech odhodlán uchýlit se k totální politické konfrontaci s Izraelem a Spojenými státy, protože nemá jiné prostředky k jednání“.

Autor: Baruch Yedid, TPS, 18. listopadu 2022

„Palestinská samospráva odhaduje, že příští pravicová vláda vedená Benjaminem Netanjahuem, Bezalelem Smotrichem a Itamarem Ben-Gvirem bude pracovat na realizaci částí ‚dohody století‘ bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa a převezme z ní některé části,“ řekl Tazpit Press Service jeden z představitelů Palestinské samosprávy.

Nová Netanjahuova vláda bude z hlediska své většiny v Knesetu pravděpodobně závislá na straně Náboženský sionismus, jejíž lídři – Bezalel Smotrich a Itamar Ben-Gvir – zaujali tvrdý postoj k jakýmkoli budoucím ústupkům či dohodám, které mají být uzavřeny s Palestinci.

Podle zdroje z PA se její vedení domnívá, že tento scénář je „velmi pravděpodobný“ ve světle zjevných dohod mezi Netanjahuem a jeho partnery z pravicových stran, a zejména ve světle záměru zlegalizovat 65 outpostů v Judeji a Samaří a zrušit zákon o stažení, který se vzdal izraelské suverenity v částech Judeji a Samaří spolu s evakuací všech Židů z izraelských obcí Guš Katif v Gaze.

Znepokojují je také zprávy, že Smotrich chce zrušit civilní správu, která tyto oblasti koordinuje jako území mimo Izrael, a připojit k Izraeli oblasti známé jako oblast C. Oblast C zahrnuje oblasti Judeje a Samaří, které jsou podle dohod z Osla z roku 1993 pod plnou izraelskou právní a bezpečnostní kontrolou a kde se z velké části nacházejí izraelská města.

Zdroj dodal: „V tomto světle se zdá, že se (předseda Palestinské autonomie) abú Mazen (alias Mahmúd Abbás) rozhodl již nepodléhat americkému a izraelskému tlaku a jednat na politické úrovni, včetně prověření možnosti přijetí za plnoprávného člena OSN a získání ochrany OSN pro obyvatele Palestinské autonomie.“

Zdroj odhadl, že Abbás „je ve svých dnech odhodlán uchýlit se k totální politické konfrontaci s Izraelem a Spojenými státy, protože nemá jiné prostředky k jednání“.

Podle dokumentu rozeslaného vysokým představitelům Palestinské samosprávy „bude Bezalel Smotrich rovněž usilovat o odečtení celé částky, kterou Palestinská samospráva vyplácí vězňům bezpečnostních složek, o definici Palestinské samosprávy jako teroristického subjektu, o uplatnění trestu smrti pro palestinské teroristy a o zrušení pravomocí Nejvyššího soudu týkajících se demolice domů palestinských teroristů“.

„Smotrich vytvořil silné spojenectví s Ben-Gvirem,“ uvádí list, „a je proti jakýmkoli ústupkům na pozemcích, které považuje za židovský majetek. Usiluje o podporu přistěhovalectví a osídlování bez hranic, o výcvik outpostů a o uplatnění svrchovanosti nad oblastmi C a o rozpuštění civilní správy jako kroku k anexi“.

O poslanci Knesetu Ben-Gvirovi list uvedl: „Je to velmi extrémní člověk, právník, který obhajuje židovské teroristické živly podezřelé z poškozování Palestinců, včetně ‚Hilltop Youth‘. Ben-Gvir je také velmi aktivní v židovské osadě ve čtvrti Šejch Džarra (hebrejsky Šimon Hatzadik, poblíž Starého města) ve východním Jeruzalémě a může také jednat za deportaci izraelských Arabů a přivádět Židy na modlitby v Al Aksá.“

Pokud jde o stranu Otzma Jehudit (Židovská síla), kterou Itamar Ben-Gvir vede, list uvedl, že „se stala faktorem, který by neměl být v izraelské politice ignorován, a důležitým článkem pravicového bloku a jakékoli izraelské vlády, která bude sestavena ve světle výsledků nedávných voleb“.

„Mezi cíle této strany,“ uvádí list, „patří zachování izraelských zemí, které byly dány božským příslibem z knih Tóry a nikdo nemá právo se jich vzdát ani v budoucích generacích…“.

„Strana usiluje o deportaci přistěhovalců, kteří se do Izraele dostali přes hranice, aby byl zachován židovský charakter země a zachovány státní pozemky, a uzákoní tresty smrti pro teroristy.“

„Je to strana, která považuje válku proti nepřátelům Izraele za povinný krok, který musí být proveden bez kompromisů, ústupků a vyjednávání, aby byla nastolena židovská izraelská svrchovanost nad celou zemí, na územích dobytých v šestidenní válce“.

Dále podle listu „strana usiluje o nadvládu židovského práva nad stávajícím soudním systémem v Izraeli a usiluje o plnou izraelskou svrchovanost nad celým územím a zároveň podporuje přistěhovalectví Židů ze všech diaspor, aby byla zajištěna židovská většina“.

18.11.2022 05:19 Daniel Žingor100Zdroj: World Israel News

Klíčová slova