Praha Jeruzalém

Křesťanské velvyslanectví se těší na naplnění mesiánských oslav Svátků stánků.

Od: All Israel News 23. září 2023

S blížícím se svátkem Svátku stánků (hebrejsky Sukot), který připadá na příští týden, se celý izraelský národ dostává do slavnostní nálady a rodiny nakupují zásoby pro své suky (stánky).

Vedle všech izraelských rodin, které se připravují na Sukot, se na každoroční oslavu Svátku stánků připravuje také Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ).

Svátek stánků ICEJ je každoročně největší evangelikální křesťanskou slavností v Izraeli, která přivádí do Izraele tisíce turistů na osmidenní oslavy v Galileji, Jeruzalémě a Negevu.

Letošní téma nese název „Král celé země“ a je převzato ze Žalmu 47,7, kde se píše: Bůh je král celé země, zpívejte mu chvály s porozuměním.

ICEJ přivítá přibližně 3 000 křesťanů z více než 80 zemí, včetně skupin z Egypta, Turecka a až z dalekého Fidži, kde na mezinárodním letišti Ben-Gurion poprvé v historii přistane speciálně objednaný let společnosti Fiji Airways.

K tomuto letu se připojí fidžijský vicepremiér Viliame Gavoka, který vede úsilí své vlády o otevření velvyslanectví v Jeruzalémě.

„Je nám opět ctí přivítat národy v Jeruzalémě na svátek Sukot podle dávné vize hebrejského proroka Zachariáše,“ řekl předseda ICEJ Dr. Jürgen Bühler.

„Věříme, že se při setkání s Izraelem zblízka vrátí do svých zemí s hlubší láskou k tomuto národu a s novou inspirací od Boha, v souladu s Izaiášovým proroctvím, že slovo Hospodinovo bude vycházet z Jeruzaléma.“

Poutníci, kteří se zúčastní osmidenních akcí v rámci Svátku stánků, vyslechnou projevy ministra zahraničí Eliho Cohena, ministra zpravodajských služeb Gily Gamliela a náměstkyně jeruzalémského starosty Fleur Hassan-Nahoumové, kteří budou promlouvat ke shromážděným po celou dobu oslav.

Premiér Benjamin Netanjahu a prezident Isaac Herzog přednesou poutníkům předem nahrané pozdravy a přivítají je v Izraeli.

Jednou z oblíbených aktivit na Svátek stánků je Pochod Jeruzalémem, při kterém křesťanští návštěvníci z různých národů v tradičních krojích svých rodných zemí a s vlajkami pochodují ulicemi Jeruzaléma na podporu Izraele a židovského národa.

Jeruzalémského pochodu, který se uskuteční ve středu 4. října, se obvykle účastní a dodržují ho také tisíce místních Izraelců.

Letos se poutníci svátku budou moci zúčastnit slavnostního otevření „Přírodního parku křesťanského velvyslanectví“ v lese Be’eri, který je součástí speciálního projektu ICEJ a Židovského národního fondu na znovuosázení 126hektarové části lesa, která byla zničena leteckými žhářskými útoky balónů z Gazy.

ICEJ slaví Svátek stánků v Izraeli v prorockém očekávání naplnění proroctví ze 14. kapitoly Zachariáše, které říká, že po období velkých bojů bude Jeruzalém zázračně zachráněn Bohem a že přeživší ze všech národů „budou rok co rok vystupovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili Svátek stánků“.

Více informací o Svátku stánků ICEJ naleznete zde.

24.09.2023 05:56 Daniel Žingor152Zdroj: All Israel news

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.