Praha Jeruzalém

Izraelská policie zatkla tři Palestince, kteří obtěžovali Židy navštěvující Chrámovou horu.

Od: TPS, 2. října 2023

Tisíce Židů se v pondělí shromáždily u Západní zdi v Jeruzalémě, kde se konaly sváteční modlitby Sukot, včetně Birkat Kohanim (Kněžského požehnání). Izraelská policie mezitím zatkla tři Palestince, kteří obtěžovali Židy navštěvující Chrámovou horu.

Během akce stovky kohanim, potomků kněze Árona, udělují tradiční požehnání.

Vzhledem k velkému zájmu pořádá Nadace dědictví Západní zdi, která svaté místo spravuje, letos bohoslužbu Birkat kohanim dvakrát. Druhá se bude konat ve středu.

Podle nadace se pondělní akce zúčastnilo 50 000 lidí.

Mezi účastníky pondělního obřadu byli izraelští vrchní rabíni Jicchak Josef a David Lau, rabín Západní zdi a svatých míst Šmuel Rabinowitz a starosta Jeruzaléma Moše Lion.

Kněžské požehnání u Západní zdi pochází z roku 1931 a tradičně se koná v mezidobí svátků Pesach a Sukot a na svátek Šavuot.

Během modlitby všichni přítomní kohanim žehnají židovskému národu biblickými slovy: „Kéž vám Hospodin požehná a zachová vás, kéž nad vámi Hospodin rozzáří svou tvář a je vám milostiv, kéž k vám Hospodin pozvedne svou tvář a dá vám pokoj.“ Všichni přítomní kohanim se při modlitbě modlí za židovský národ.

Západní zeď je jediným pozůstatkem opěrné zdi obklopující Chrámovou horu, kterou nechal postavit Herodes Veliký. Chrámová hora, kde byl postaven První a Druhý chrám, je nejposvátnějším místem judaismu.

Policie uvedla, že zadržela tři Palestince, kteří obtěžovali Židy navštěvující Chrámovou horu. Policie uvedla, že „hrstka“ Palestinců se rozmístila tak, aby na Židy navštěvující esplanádu na vrcholu kopce skandovala nacionalistická hesla podněcující k nenávisti. Policejní mluvčí uvedl, že dav byl zatlačen zpět a tři osoby byly zadrženy k výslechu.

03.10.2023 04:53 Daniel Žingor60Zdroj: United with Israel

Klíčová slova

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.