Praha Jeruzalém

Během čtvrteční návštěvy Německa, které je nejbližším evropským spojencem Izraele mluvil premiér Šaron s kancléřem Schröderem mimo jiné také o židovských osadách na území, které si nárokují Palestinci.. S ohledem na citlivost německých vztahů k Izraeli, podmíněnou holocaustem doporučil kancléř Schröder velkou pružnost ve vztahu ke koncepci osídlování obsazených území a zdůraznil, že se jedná jenom o přátelskou radu, nikoliv o požadavek.

Ariel Sharon se také zúčastnil vzpomínkového aktu na berlínském předměstí Grünewaldu, odkud byli berlínští Židé za Hitlera posíláni do plynových komor.

Zkušenost holocaustu ukazuje jasně jak důležité je naše právo na sebeobranu a sebeurčení našeho lidu. řekl Sharon poté, co položil věnec u památníku a pokračoval:

Musíme si uvědomit, že židovský lid má pouze jeden malý stát, ve kterém máme právo a moc chránit sebe našimi vlastními silami a denně za to musíme děkovat Všemohoucímu.

Je právem židovského lidu, být po letech pronásledování a strádání opět pánem svého osudu a nedovolit, aby ho řídil někdo jiný. Toto právo budeme chránit více než cokoliv jiného. Jsem odpovědný jako muž, jako Žid a jako ministerský předseda Státu Izrael zajistit budoucnost židovského lidu, každého jednotlivce i všech Židů, v naší zemi a na celém světě. Ani na okamžik nesmíme zapomenout na to, že kdykoliv bychom museli uplatnit své právo na obranu naší bezpečnosti, učiníme to se vším důrazem a odvahou.

08.07.2001 00:00 33