Praha Jeruzalém

Izarelská armáda povolala do služby pět jednotek vojáků v záloze (téměř 2000 mužů), aby sloužili na palestinských územích a pomáhali čelit nové vlně teroru. Muži sloužící v bojových jednotkách si stěžují na obtížnost služby a svou situaci srovnávají s nízkými nároky kladenými např. na techniky obsluhující počítače, kteří bojové situace nezažijí. Knesset a velení armády již slíbili, že budou problém nevyrovnané zátěže, kladené na členy různých jednotek řešit.

19.10.2003 00:00 5