Praha Jeruzalém

Asi třicet zemí vyjádřilo podporu Izraeli ve věci bezpečnostní bariéry, která bude přednesena před Mezinárodní soudní dvůr v Haagu na žádost Valného shromáždění OSN. Mezi tyto země se překvapivě zařadila i jinak proarabská Evropská Unie. Rovněž Spojené státy jsou proti projednávání této záležitosti u soudu s ohledem na možné napadení svých aktivit v Iráku. Izrael má naději, že díky postoji USA a EU, je malá naděje, že případ projednáván nebude. Izraelské ministerstvo zahraničí dále v rámci kampaně pro získání podpory pro stavbu bariéry umístilo na své internetové stránky záběry z posledního jeruzalémského útoku, aby veřejnost pochopila význam bariéry jako ochrany před takovými teroristickými činy. Na tyto stránky bylo od jejich spuštění zaznamenáno 300.000 vstupů.

01.02.2004 00:00 2