Praha Jeruzalém

Blížící se stahování z Gazy silně zatěžuje společenskou atmosféru v Izraeli. Na městských zdech se již objevily nápisy hrozící smrtí premiéru Šaronovi, někteří kabinetní ministři zase byli napadeni. Židovští militanti vnímají odchod jako vzdání se teroru a porušení biblického příkazu k osidlování země Izrael. Premiér Šaron si však z hrozeb starosti nedělá: „V celém svém životě jsem se hrozbám nikdy nepoddal a nemám v úmyslu s tím začínat teď,“ prohlásil premiér. Bezpečnostní služba již varovala, že extrémisté by se mohli pokusit celý proces zastavit vraždou premiéra nebo atentátem na mešity na Chrámové hoře.

17.02.2005 00:00 0

Klíčová slova