Praha Jeruzalém

Izrael je podle výzkumu vnímání 36 zemí mezinárodní veřejností nejhorší „značkou“ na světě.
Index NBI (Nation Brands Index = Index značky státu) ukazuje pozici jednotlivých zemí podle toho, jak jsou vnímány obyvateli jiných zemí v různých oblastech (investice a imigrace, export, kultura a národní dědictví, společnost, vláda a turismus).
Studie vypracovaná americkým vládním poradcem Simonem Anholtem a podpořená společností Global Market Insite, Inc. vychází z průzkumu mezi 25.903 on-line spotřebiteli ze 35 zemí. Průzkum se týkal i Izraele a to v době, kdy probíhala libanonská válka. Výsledek? Izrael se „vypracoval“ na poslední místo za Indonésii (34.), Egypt (29.) a Čínu (19.). První v pořadí byla Velká Británie následovaná Německem a Itálií.
Antholt prohlásil, že „značka Izrael je se značným odstupem nejhorší značkou měřenou v NBI a dostává se na dno v měření téměř každé oblasti.“ Podle Antholta musí být Izrael pro zlepšení svého obrazu připraven změnit své chování.
Je překvapivé, že třeba Američané zařadili v oblasti mezinárodní bezpečnosti a míru Izrael těsně nad Čínu. Obecně respondenti zařazovali Izrael jako poslední zemi, kterou by toužili navštívit a rovněž Izraelce volili jako „nejnevítanější na světě.“ Zároveň je překvapivé, že nejvíce bodů udělovali Izraeli téměř ve všech kategoriích Rusové.
Do průzkumu indexu NBI byly zařazeny tyto země: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Kanada, Čína, Česká  republika, Dánsko, Egypt, Estonsko, Francie, Německo, Maďarsko, Indie, Indonésie, Irsko, Itálie, Japonsko, Malajsie, Mexiko, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie a USA.

22.11.2006 00:00 3