Praha Jeruzalém

Mezinárodní společenství na sebe nehodlá vzít odpovědnost za uzavření hranice mezi Libanonem a Sýrií, aby zabránilo pašování zbraní organizaci Hizballáh, řekl v neděli vysoký představitel Izraele.
Mandát jednotek UNIFIL operujících na jihu Libanonu, který byl deklarován společně s příměřím, které ukončilo Druhou libanonskou válku, vyprší 31. srpna. Aby mohlo dojít k posílení jednotek v Libanonu, které v současnosti čítají 13 286 vojáku z 30ti zemí, musí být mandát obnoven. 15 členů Rady bezpečnosti OSN bude tento víkend o obnovení mandátu hlasovat.
Američtí a francouzští představitelé pracují na novém změní rezoluce. Izrael a Libanon vedou jednání s oběma stranami, aby si mohli činit určité nároky.
I přes velkou kritiku kvůli nedostatečnému vynucování embarga na dodávání zbraní Hizballáhu nemá Izrael žádnou možnost změnit situaci, protože tím kdo jednotky do země pozval, byl premiér Fouad Siniora. Siniora s největší pravděpodobností kvůli snaze vyhnout se konfrontaci se Sýrií nežádal UNIFIL, aby byl rozšířen mandát také na syrskou hranici. Izraelský představitel také vysvětlil, že mezinárodní společenství není ochotno rozmístit vojáky podél této citlivé hranice z obav ze ztrát na životech vojáků.
Během posledních dvou měsíců Izrael jednal s OSN a zeměmi, která vyslaly své vojáky do jednotek UNIFIL, aby dosáhl ostrahy libanonsko-syrské hranice. V tomto okamžiku se však zdá, že volání Izraele po zavření této hranice zůstanou nezodpovězena a pašování zbraní Hizballáhu bude ve znepokojujícím množství pokračovat.
„V tuto chvíli zúčastněné státy nechtějí rozšířit mandát jednotek UNIFIL za oblast, ve které jsou v současnosti rozmístěny. Nemusí to mít nic společného s neochotou premiéra Siniory, ale spíše s neochotou jednotlivých států. Nechtějí to udělat kvůli citlivosti této oblasti,“ objasnil izraelský zdroj.
V omezeném rozsahu akceptovalo izraelské požadavky pouze Německo. V těchto dnech Němci završují experiment na severní části libanonsko-syrské hranice. Jednotky jsou rozmístěny mezi Středozemním mořem a severním výběžkem hranice mezi oběma státy na východe. Tento krok byl koordinován s libanonskou vládou. Počáteční doporučení a závěry z tohoto experimentu byly libanonské vládě předány. Není ale jasné, zda tento experiment povede k rozšíření mandátu UNIFIL.
Izrael se nyní pokouší prosadit lehké dodatky do dokumentu o mandátu UNIFIL. Jedná se o výzvu k propuštění unesených vojáků Eldada Regeva a Ehuda Goldwassera, výzvu k poskytnutí důkazu, že vojáci žijí, varování, že situace v Libanonu je nebezpečím pro region i pro světový mír, objasnění, že oblast mezi řekou Litani a Modrou linií musí zůstat bez zbraní a ozbrojenců a zvýšení spolupráce mezi UNIFIL a libanonskou armádou.
Izrael bude nucen pozdržet svou žádost o uzavření hranice pro pašování zbraní Hizballáhu do doby, než státy které vyslaly vojáky do jednotek UNIFIL společně s libanonským premiérem tyto požadavky odsouhlasí.
„Rozhodnutí o rozšíření mandátu jednotek UNIFIL je technických rozhodnutím,“ řekl vysoce postavený izraelský zdroj. „Nedotýká se rezoluce 1701 o příměří. Pracujeme na zdůraznění ustanovení, která jsou důležitá pro Izrael, ale která nezmění mandát UNIFIL, pouze ho rozšíří i na libanonsko-syrskou hranici.“

20.08.2007 00:00 3