Praha Jeruzalém

Generální tajemník OSN, Ban Ki-moon, naléhá na Izrael, aby znovu zvážil prohlášení Pásma Gazy za nepřátelskou entitu a varoval, že každé odpojení životně důležitých služeb by bylo porušením mezinárodního práva a potrestalo by už tak strádající civilní populaci.
Je to jedno z nejtvrdších vyjádření proti Izraeli od okamžiku, kdy se ujal úřadu.
„Takový krok by byl v rozporu s izraelskými závazky vůči civilní populaci podle mezinárodního humanitárního práva a  lidskoprávních zákonů,“ řekl. „Vyzývám Izrael, aby znovu zvážil toto rozhodnutí.“
Kromě toho zdůraznil, že má OSN širokou humanitární odpovědnost a je oprávněna poskytnout pomoc k naplnění humanitárních potřeb civilní populace Pásma Gazy a Západního břehu. Podle něj je v Gaze 1,4 milionu obyvatel, včetně starých, mladých a nemocných, kteří již tak strádají kvůli dlouhodobé uzávěře a neměli by být potrestáni za neakceptovatelné akce militantů a extrémistů.
Ban Ki-moon také v prohlášení hovořil o palestinských útocích na Izrael a nazval je neakceptovatelnými útoky, kterých velmi lituje. „Chápu izraelské bezpečnostní potřeby v této záležitosti,“ řekl. „Vyzývám k okamžitému zastavení.“

20.09.2007 00:00 2