Praha Jeruzalém

[IMG R 10042]Podle izraelského arabského ministra kultury, Raleba Majadeleho, nemá Izrael soudní pravomoc nad Chrámovou horou. Majadele byl v úterý během parlamentních interpelací dotázán ohledně soudních pravomocí Izraele nad Chrámovou horou v souvislosti s probíhajícími vykopávkami, které provádí Waqf (Muslimský správní orgán v Jeruzalémě).
„Obdržel jsem sérii fotografií vykopávek blízko a kolem Chrámové hory. Policie vykopávky monitoruje, ale není tam nikdy z Izraelského archeologického úřadu, kdo by na vykopávky dohlížel a je zde velká obava z toho, že by některé archeologické nálezy mohly být ze strany Waqf zničeny,“ řekl poslanec Arieh Eldad. „Rád bych věděl, co bude okamžitě učiněno pro to, aby se zastavilo ničení pozůstatků Chrámu?“
[IMG L 10198]Podle Majadeleho jsou vykopávky dozorovány IAA (Izralský archeologický úřad) od samého počátku a dodal, že sám pracoval na vytvoření pochopení a spolupráce mezi Waqf a IAA, která, jak doufá, bude dlouho pokračovat.
Na Eldadův dotaz, zda má Izrae nějaký právní nástroj pro Chrámovou horu, Majadele odpověděl, „Podle mého názoru absolutně žádný.“ Eldad se dále zajímal o to, zda Majadeleho tvrzení je postojem vlády. Majadele odpověděl, „Mohu mluvit jen sám za sebe… nejprve ze všeho jsem muslim, až na druhém místě ministr. Al-Aksa je svatým místem muslimů a zachováváme status-quo… se vším respektem, zákony existují ke ctění člověka a jeho náboženství, ne k tomu, aby ho zotročil. Al-Aksa nemůže být pod izraelskou jurisdikcí.“
Pokud prý bude právo odporovat jeho náboženskému přesvědčení, je jeho volba jasná. „Jsem muž zákona a budu respektovat státní právo. Pokud si mám ale vybrat mezi zákonem a svou vírou, vím jaká bude moje volba.“
Po těchto odpovědích Eldad požaduje, aby byl Majadele odvolán z vlády a zároveň vyzval vrchního státního zástupce, Menachema Mazuze, aby proti Majadelemu zahájil vyšetřování pro porušení důvěry.

14.11.2007 00:00 12

Klíčová slova