Praha Jeruzalém

[IMG R 10344]Knesset ve středu v prvním čtení schválil návrh zákona ministra spravedlnosti, Daniela Friedmanna, který mu má svěřit pravomoc k vytváření nových soudů, přesouvání případů mezi obvodími soudy a rozhodování o tom, která kategorie případů bude kterým soudem řešena.
Návrh zákona prošel poměrem hlasů 66 – 16, jeden poslanec se zdržel hlasování.
Ještě před hlasování vyzvala poslankyně za stranu Meretz, Zahava Gal-On, k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě a to kvůli Friedmannovým dlouhotrvajícím sporům s vrchním soudem.

„Vítám toto rozhodnutí,“ řekl ministr Friedmann po hlasování. „tento zákon napomůže novému centrálnímu okresnímu soudu, který byl vytvořen v Petah Tikvě, fungovat a uvolní pracovní vytížení. Nejvíce z tohoto rozhodnutí budou profitovat občané.“
Předsedkyně nejvyššího soudu, Dorit Bejnišová, byla proti formulaci návrhu. Poslanec Strany práce, Ophir Pines-Paz řekl, že jeho strana nebude moci sedět ve vládě, která jeden den vyhlašuje mír s Palestinci a druhý den vyhlašuje válku Nejvyššímu soudu. „Vláda přebírá soudní systém s agresivitou, za kterou by se žádný diktátorský režim nemusel stydět,“ řekl.

29.11.2007 00:00 2