Praha Jeruzalém

[IMG R 10343]Nejdelší stávka izraelských učitelů v historii země dospěla ke svému konci. Asociace učitelů a ministerstvo školství se konečně dohodli. Dohoda je založena na kompromisním návrhu předsedy Histadrut (odbory) a do praxe by měla být zavedena během čtyř měsíců, případně ještě o dva měsíce později.

Učitelům budou navýšeny platy o 8,5%. Navýšení proběhne ve dvou krocích – první v ledu 2008, druhý o rok později, obojí za zvýšení počtu vyučovacích hodin. Zvýšení platu navíc k 5% garantovanému růstu platů zaměstnanců veřejného sektoru, má umožnit proběhnutí reformy vzdělávacího sektoru. Pokud reforma uspěje, učitům bude zvýšen plat o 26%. Pokud reforma neuspěje, zvýšení o 8,5% bude odvoláno.
Premiér Olmert dal učitelům svou osobní záruku, že žádost učitelů o snížení počtu studentů ve třídě a zvýšení vyučovacích hodin bude zavedena.

Učitelé budou za dobu stávky plně finančně odměněni výměnou za to, že studentům pomohou dohnat zameškané učivo. Zameškané hodiny budou nahrazeny během pesachových prázdnin a školní rok, který končí obvykle 20. června, bude ukončen 30. června. Přesunuty budou zřejmě některé závěrečné zkoušky a ve školách se bude vyučovat i odpoledne.

13.12.2007 00:00 11