Praha Jeruzalém

Proč Abraham tolik trval na tom, aby byla Sára pohřbena právě v této jeskyni?

Autor: Nosson Shulman, licencovaný průvodce, 9. června 2022

„A Efronovo pole….a jeskyně uvnitř i všechny stromy na poli… bylo potvrzeno jako Abrahamovo jako koupě z pohledu synů Hetových… Potom Abraham pohřbil Sáru, svou ženu, v jeskyni na poli Machpela…, která je v Hebronu, v zemi Kanaánu.“ (Genesis 23, 17-19)

Jeskyni patriarchů v Hebronu je věnována celá jedna kapitola Bible, což ukazuje na význam tohoto místa v Písmu. Dnes navštívíme toto svaté místo, které žel není na mnoha turistických trasách, ale mělo by být!

Podle biblického vyprávění se Abraham po svázání Izáka dozvěděl o Sářině smrti. Během zpáteční cesty do svého domova v Beerševě (cestou na jih po dnešní silnici č. 60) projížděl městem Hebron a právě tam se dozvěděl o smrti své milované ženy.

Se zlomeným srdcem chtěl Abraham pohřbít Sáru na nejlepším pozemku, v Jeskyni patriarchů, kterou vlastnil Chetejec Efron.

Abraham požádal místní Kanaánce, kteří ho ctili, aby se za něj u Efrona přimluvili a prodali mu jeho pole a jeskyni. Efron souhlasil, ale za nehoráznou cenu 400 šekelů v měně „nejvíce přijímané obchodníky“. Navzdory vysoké ceně ji Abraham přijal a zaplatil mu.

Proč Abraham tolik trval na tom, aby byla Sára pohřbena v této jeskyni?

Podle židovské tradice Abraham jednou pásl svůj dobytek, když do jeskyně vešel býk. Abraham ho šel chytit a okamžitě ucítil vůni rajské zahrady. Zjistil také, že se jedná o místo pohřbu Adama a Evy, a věděl, že právě zde chce, aby byla jeho rodina nakonec pohřbena.

Vyvstává další otázka: Proč musel Abraham kupovat nemovitosti? Bůh již Abrahamovi slíbil, že on a jeho potomci zdědí Izrael jako věčný majetek?

Židovské prameny odhalují tři místa v Izraeli, kde si vůdci koupili vlastní „zděděnou“ půdu, aby později nikdo nemohl tvrdit, že jim byla ukradena (jak dnes tvrdí mnozí v OSN a islámském světě):

1. Chrámová hora (nacházející se na hoře Moria), kterou zakoupil král David (Samuel II 24, 18-25).

2. Josefův hrob, který koupil Jákob v Šekemu (Genesis 33, 18-19).

3. Jeskyně patriarchů v Hebronu (Genesis, kap. 23).

Zde jsou pohřbeni Abraham, Izák, Rebeka, Jákob a Lea.

Tuto velkolepou budovu, kterou dnes vidíte, nechal na vrcholu jeskyně postavit před více než dvěma tisíci lety nechvalně proslulý král Herodes.

Skutečně, když vstoupíte do budovy, kráčíte po podlaze staré více než 2 tisíciletí!

Samotná jeskyně, která se nachází pod budovou, byla nepřístupná posledních 700 let, kdy ji ovládla fanatická islámská říše zvaná Mamelukové a jeskyni pro všechny uzavřela. Zakázali do ní vstup židům, křesťanům a všem nemuslimům.

V šestidenní válce v roce 1967 osvobodil Hebron Izrael. Vrchní rabín izraelských obranných sil Goren byl z návratu židovské svrchovanosti poprvé od dob Druhého chrámu tak nadšený, že sám přijel k budově jeskyně a několik hodin před příchodem IDF vztyčil na budově izraelskou vlajku.

Vzápětí Izrael poprvé po staletích povolil nemuslimům vstup do budovy. V neúspěšném a neoceněném gestu míru Izrael koncem 90. let 20. století umožnil Palestincům převzít kontrolu nad většinou budovy, přičemž Izrael si ponechal menší část, která umožnila Židům, křesťanům a věřícím z celého světa poznat její majestátnost.

Při své příští cestě do Izraele vám vřele doporučuji zařadit do svého itineráře návštěvu Hebronu!

10.06.2022 05:55 Daniel Žingor171Zdroj: United with Israel

Klíčová slova