Praha Jeruzalém

Výsledky několika zemí byly ovlivněny pocitem nejistoty, který byl v jejich židovských komunitách hlášen, což způsobilo některé nápadné rozdíly.

Od: The Algemeiner, 22. června 2022

Podle nového indexu zveřejněného Evropskou židovskou asociací (EJA) má nejvyšší kvalitu židovského života na evropském kontinentu Itálie, Polsko a Belgie byly v tomto ohledu označeny za nejproblematičtější země.

Index, který byl představen v úterý na konferenci vedení EJA v maďarském hlavním městě Budapešti, zahrnuje 12 členských států EU a kombinuje fakta o vládní politice a údaje z průzkumů veřejného mínění, aby vytvořil jednotný ukazatel, s jehož pomocí lze měřit kvalitu židovského života v těchto zemích.

Index, který vypracoval Institut pro výzkum židovské politiky (Institute for Jewish Policy Research), londýnský think tank, měří kvalitu života na stupnici od 0 do 100.

Pět zemí – Itálie, Maďarsko, Dánsko, Velká Británie a Rakousko – získalo hodnocení „A“, tedy 75 bodů a více. Francie i Polsko obdržely známku „C“ s příslušnými skóre 68 a 66, zatímco Belgie se známkou „D“ se umístila na konci seznamu s indexovým skóre 60 bodů.

Skóre několika zemí bylo zkresleno pocitem nejistoty, který hlásily jejich židovské komunity, což vytvořilo některé nápadné rozdíly.

Zatímco německá vláda získala díky federálnímu rozpočtu na zabezpečení židovských institucí, vytvoření funkce federálního zmocněnce pro boj proti antisemitismu a podobným opatřením skóre 89, pocit bezpečí německých Židů byl naměřen na úrovni pouhých 46 bodů, zatímco v případě Dánska to bylo 73 bodů a v případě Maďarska 72 bodů.

Francie si vedla podobně; přestože přijala mnoho stejných opatření jako Německo, pocit nejistoty mezi francouzskými Židy je nejintenzivnější v Evropě a dosáhl pouze 31 bodů.

Oproti tomu výkon belgické vlády byl v otázce bezpečnosti židovské komunity slabý.

„Belgická vláda, která se ve studii umístila na posledním místě, výrazně snížila bezpečnost v okolí židovských obcí, aniž by to s nimi konzultovala, zakázala košer porážky a ohrozila provádění obřízky, nejmenovala koordinátora pro boj proti antisemitismu a další,“ prohlásila EJA v doprovodném prohlášení.

23.06.2022 05:27 Daniel Žingor125Zdroj: World Israel News