Praha Jeruzalém

Velitel Avi Cohn hned první týden ve funkci ruší zákaz vstupu pro ty, kteří budou na svatém místě dodržovat diskriminační pravidla.

Autor: Jehonatan Gottlieb 17. srpna 2022 14:37

Ve svém prvním týdnu ve funkci velitele jeruzalémského policejního okrsku „David“ přijal velitel Avi Cohn rozhodnutí zrušit omezující příkazy několika osobám, kterým bylo zakázáno navštívit Chrámovou horu.

V koordinaci s velitelem jeruzalémského okrsku, zástupcem komisaře Doronem Turgemanem, a na základě žádosti právního týmu správy Chrámové hory byly zrušeny omezující příkazy pro všechny, kteří jsou ochotni zavázat se, že při návštěvě svatého místa neporuší pravidla chování.

Vedoucí správy Chrámové hory, rabín Šimšon Aulbaum, pochválil velitele Cohna za „pozitivní krok, kterým se rozhodl začít svou práci“, a vyjádřil naději, že „podnikne velké kroky k pokroku Chrámové hory“.

Mnozí z těch, kteří obdrželi soudní příkaz k omezení svobody, jej obdrželi proto, že úmyslně porušili diskriminační pravidla, která Židy na místě zbavují náboženské svobody.

Assaf Fried ze správy Chrámové hory uvedl, že pracují na zrušení diskriminačních pravidel „krok za krokem, bez velkého hluku v médiích, důležité jsou změny“.

„Vzhledem k citlivosti místa nám nezbývá než pracovat diskrétně, a výsledky se dostavují. Dnes může každý vidět pozitivní změny, které policie provedla a které se zvyšují s tím, jak Horu navštěvuje stále více Židů,“ dodal.

Jsou i tací, kterým zákaz přiblížení zrušen nebyl. Tom Nisani, výkonný ředitel organizace „Beyadenu – Návrat na Chrámovou horu“, jehož příkaz zrušen nebyl, prohlásil: „Můj omezující příkaz může zrušit pouze jeruzalémský okresní velitel, nezrušil ho, ani můj, ani dalších aktivistů, kteří se odvažují požadovat na Hoře rovná práva. Nejsem ten, kdo by souhlasil s tím, že se podvolí nezákonným požadavkům policie, a proto můj příkaz zrušen nebyl.“

18.08.2022 05:54 Daniel Žingor117Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova