Praha Jeruzalém

Konference nevládních organizací pod hlavičkou OSN svolaná s cílem jednat o „občanské společnosti na podporu izraelsko-palestinského míru“ na konec srpna byla popsána izraelskou organizací NGO Monitor působící jako „hlídací pes nevládek“ konferencí „protiizraelské propagandy.“
Konferenci pořádá Výbor pro realizaci neodlučitelných práv palestinského lidu (Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People), který sám sebe považuje za „hlavní fórum OSN, na němž se mohou setkávat všechny nevládní organizace zabývající se palestinským problémem.“
Podle organizace NGO Monitor vytvářejí organizátoři konference rámec propagace konfliktu. Nevládní organizace (zkráceně „nevládky“, anglická zkratka pro nevládní organizace je „NGO“) zapojené do nadcházející konference byly aktivní také při uskutečňování „durbanské démonizační agendy“ – to je odkaz na konferenci OSN o rasismu v Durbanu v roce 2001, která byla svědkem bezprecedentního nárůstu protisionistické rétoriky a požadavků na zničení Izraele.
NGO Monitor poukazuje na to, jak tato akce získává na legitimitě tím, že ji začal podporovat Evropský parlament, čímž se dále zvýrazňuje role EU při podpoře kampaně nevládek. Seznam mluvčích na konferenci je přitom do poslední chvíle utajován, čímž se porušuje transparentnost OSN a EU.
Wolfgang Grieger, tajemník Výboru pořádající konferenci, popřel, že by konference nebo její aktivity byly protiizraelské.
-zkráceno-

03.08.2007 00:00 2