Praha Jeruzalém

V Izraeli se pomalu rozbíhá zelená, ekologická revoluce.
Ministryně školství, Juli Tamir, rozhodla o tom, že každý student v izraelském školském systému alespoň jednou za svá studia musí shlédnout film Al Gora „An Inconvenient Truth“ (Nepohodlná pravda). Ministryně doufá, že to pomůže pozvednout povědomí o ekologických hrozbách, kterým svět čelí.
Projekt začíná již tento školní rok, kdy bude film promítán asi pro 40 000 školáků z 9. a 12. tříd na školách, které již přijaly učební plán, který byl navržen Výborem pro krásný Izrael.
Zelená revoluce je patrná například již v kibucu Nitzanim jižně od Ašdodu, kde byly plastové sáčky na balení obědů pro školáky nahrazeny plastovými krabičkami, které mohou být používány opakovaně. Ve školách se také stále častěji objevují ekologické zahrady, kde studenti pěstují svou vlastní organickou zeleninu, ovoce, stromy a bylinky. Desítky tisíc studentů sbírá a recykluje plastové láhve.
Do škol bude také zaveden nový předmět, „Zeměpis a environmentální rozvoj“, který klade důraz na zachování životního prostředí pro příští generace. Podle inspektorky ministerstva školství začali studenti o tyto otázky jevit daleko větší zájem než v minulosti. Podle Motiho Zilbermana, ředitele Společnosti pro ochranu přírody, se za posledních pár let zvýšil počet škol zapojených do environmentálních programů o stovky procent.

26.08.2007 00:00 5