Praha Jeruzalém

Mezinárodní unie ochrany přírody a přírodních zdrojů zveřejnila, že Izrael vyčlenil větší část území jako oblasti pro ochranu přírody, než kterákoliv jiná středomořská země.
16% Izraele patří mezi oblasti chráněné přírody, národního parku, zemědělské půdy nebo trvale zalesněné oblasti. Pro porovnání, například ve Francii je to 11,7% a ve Španělsku jen 7,7%. Ještě daleko hůře je na tom Libanon, kde je to pouze 0,5% země.
Zpráva byla zpracována uprostřed obav ze snižování rozlohy oblastí chráněné přírody ve středozemní oblasti, což má za následek to, že řada druhů zvířat a rostlin stojí tváří v tvář úplnému vymizení.
V některých jiných oblastech výzkumu ale Izrael neměl tak oslnivé výsledky. Byl například ve své zeměspisné oblasti mezi vedoucími státy v produkci skleníkového plynu v přepočtu na osobu.

05.09.2007 00:00 2