Praha Jeruzalém

Ke konci roku 2006 žilo v Izraeli 7 116 700 obyvatel, říká se ve zprávě vydané izraelským Statistickým úřadem.

Nejdůležitější statistické ukazatele mají tyto hodnoty:

Složení populace:
Židé – 5 393 400 (75,8% populace)
Arabové – 1 413 300 (19,9% populace)
Ostatní – 309 900

Růst populace:
Růst populace je stejný jako v roce předchozím – 1,8%.
Růst židovské populace – 1,5%
Růst arabské populace 2,6% (nejvyšší nárůst pak zaznamenává populace muslimů, 2,9%)

Stáří populace:
V porovnání se západními zeměmi, je izraelská populace poměrně mladá, 28% tvoří děti ve věku 0 – 14 let, v západních zemích je průměr v této věkové skupině 17%. Naopak lidí starších 65 let je v Izraeli 10%, oproti 15% v západních zemích.

Poměr mužů a žen:
Poměr mužů a žen je v současnosti 977 mužů na 1 000 žen. Až do věku 35 let je mužů více. Od 36 se ale poměr začíná otáčet a v 75 je pak na 1 000 žen už jen 673 mužů.

Složení židovské populace:
34% izraelských Židů se narodilo v Izraeli. Největší část Židů narozených v zahraničí jsou anglo-američtí Židé, kterých bylo v roce 2006 přes 2,2 miliony.

Porodnost a fertilita:
V roce 2006 se narodilo 148 700 dětí, což je o 3% více, než v roce 2005. Průměrný počet dětí na jednu ženu je 2,88, oproti 2,84 z předchozího roku. U židovských žen je to průměrně 2,75, u žen arabských 3,97.

Rozmístění populace:
Asi polovina židovské populace Izraele žije v centrálním Izraeli, v centrálním distriktu žije 27,5%, v distriktu Tel Aviv 20,9%. V severním distriktu žije jen 10% židovské populace, naopak z arabské populace tam žije 45%.

Hustota zalidnění:
V roce 2006 byla hustota zalidnění 310 lidí na km/2, v roce 1990 to bylo jen 220 lidí na km/2.
Nejvíce zalidněnou oblastí je centrální distrikt, kde žije 1 974 obyvatel na km/2. Nejméně zalidněný je pak distrikt jižní, kde žije jen 72 obyvatel na km/2.

Průměrná délka života:
V roce 2006 byla průměrná délka života v Izraeli 78,5 roků pro muže a 82,2 roků pro ženy.

Novorozenecká úmrtnost:
Stále pokračuje sestupný trend. U Židů je novorozenecká úmrtnost 2,9 úmrtí na 1 000 narozených dětí. U Arabů pak 6,7 úmrtí na 1 000 narozených dětí..

10.09.2007 00:00 246

Klíčová slova