Praha Jeruzalém

[IMG R 10075]Palestinští teroristé nejsou příliš nadšení z přestavy bývalého starosty New Yorku na postu amerického pezidenta. Pohrozili mu fyzickou újmou, pokud k tomu budou mít přílěžitost. „Pokud bych měl přítežitost se s ním setkat, ublížím mu,“ řekl Ramadan Adassi, vysoký velitel Brigád Al-Aksa ve svém rozhovoru pro World Net Daily.
Adassi a ostatní palestinští teroristé mají Giulianiho v nelibosti kvůli jeho minulé neúctě k palestinské otázce a jejich bývalému vůdci, Jásiru Arafatovi. V roce 1995 totiž nechal Giuliani Arafata násilím vyvést z koncertu v New Yorku.
Giuliani „nenávidí Palestince a my nenávidíme jeho,“ řekl velitel Brigád Al-Aksa, Ala Senakreh. „nezaslouží si žít ani být zmiňován.“
Adassi, Senakreh a mnozí další teroristé z Fatahu nedávno získali na základě dohody s Izraelem amnestii.

12.10.2007 00:00 6

Klíčová slova