Praha Jeruzalém

Bazén byl postaven před 2700 lety za vlády krále Ezechiáše a byl součástí městského vodovodního systému.

Autor: Pesach Benson, TPS, 27. prosince 2022

Izraelské úřady v úterý oznámily plány na vykopávky v jeruzalémském biblickém bazénu Siloam a zpřístupnění místa veřejnosti.

Bazén byl vybudován přibližně před 2 700 lety za vlády krále Ezechiáše a byl součástí městského vodovodního systému. Nachází se na území národního parku Jeruzalémské hradby, který obklopuje jeruzalémské Staré město.

Na práce v bazénu dohlíží Úřad pro památky, Úřad izraelských národních parků a Nadace Davidova města. Časový harmonogram nebyl upřesněn.

Tůň Siloe sloužila jako zásobárna vody z pramene Gihon, která byla v období Prvního chrámu odváděna podzemním vodním tunelem a je popsána v Knize Královské II 20,20. Tůň Siloe sloužila jako zásobárna vody z pramene Gihon, která byla odváděna podzemním vodním tunelem v období Prvního chrámu.

Tůň Siloe byla rozšířena v období Druhého chrámu, pravděpodobně jako „mikve“ neboli rituální lázeň pro zástupy poutníků stoupajících do Chrámu.

V roce 1880 byl ve vodním tunelu, jen několik desítek metrů od bazénu, odhalen nápis Siloam. Nápis, psaný starověkým hebrejským písmem, zaznamenává, jak byla voda z pramene Gihon odváděna do bazénu za vlády krále Ezechiáše. Nápis se v současné době nachází v Istanbulském archeologickém muzeu. Turecko odmítlo snahy Izraele o navrácení nápisu do Jeruzaléma.

V roce 2004 byly při infrastrukturních pracích prováděných vodárenskou společností Hagihon odhaleny některé stupně bazénu. V důsledku toho zahájil izraelský úřad pro památky systematické vykopávky, při nichž byl odhalen severní obvod bazénu a část jeho východního obvodu.

„Bazén Siloe v národním parku Davidovo město v Jeruzalémě je místem historického, národního a mezinárodního významu,“ uvedl starosta Jeruzaléma Moše Lion. „Po mnoha letech očekávání se brzy zasloužíme o to, že budeme moci toto významné místo odkrýt a zpřístupnit milionům návštěvníků, kteří Jeruzalém každoročně navštíví.“

Národní park Jeruzalémské hradby zahrnuje turistickou a archeologickou lokalitu Davidovo město, Davidovu věž, horu Sion a hrobku krále Davida, jakož i hřbitov na hoře Sion.

29.12.2022 06:46 Daniel Žingor360Zdroj: United with Israel