Praha Jeruzalém

Hledat podle klíčových slovMimo vyšlapané cesty: Gezer má ohromující biblickou archeologii
27.08.2023 05:37 88

Gezerský král a jeho vojsko padli v bitvě proti Jozuovi, ačkoli se jim nepodařilo město dobýt (Joz 10,33), které bylo označeno za levitské město (Joz 21,21)… zůstalo v kenaanských rukou až do dob krále Šalomouna.

V Caesareji se zhroutil starověký římský akvadukt
19.08.2023 09:29 153

Památkáři varují, že pokud nebude provedena obnova akvaduktu, může se zhroutit také zbytek stavby.

Nově zrekonstruované Muzeum Davidovy věže je největší jeruzalémskou expozicí na světě, říká ředitelka muzea
02.07.2023 05:35 106

Po dlouhém očekávání bylo 1. června otevřeno jeruzalémské Muzeum Davidovy věže…

Zájezd – Izrael po stopách bojů ve dnech 8. 9. 2023 – 16. 9. 2023
17.06.2023 04:37 201 2

Proč se zajet podívat do Izraele na specializovaný zájezd? … Prostě proto…, že, je to skvělá volba – ta nejlepší!

Mimo zajeté koleje: Biblický dům Šunamitky
14.06.2023 05:58 160

Dnes navštívíme svaté místo, kde se i dnes pravidelně dějí zázraky! Toto místo je tak odlehlé, že o něm většina průvodců a izraelských geografů neví…

Mimo vyšlapané cesty: Starobylé biblické město Jarmut
30.04.2023 06:28 100

Když žijete v Izraeli, zvyknete si na to, že na každém kroku vidíte biblická místa, a začnete to považovat za samozřejmost… Jarmut (Tel Jarmut), je v Bibli zmíněn sedmkrát.

Ramat Rachel (biblický Bet HaKerem) – procházka židovskou historií
21.04.2023 05:56 103

„Shromážděte syny Benjamínovy ze středu Jeruzaléma, v Tekoi zatrubte na šofar a nad Bét-HaKerem vztyčte prapor, neboť od severu je vidět zlo a velké neštěstí.“ (Jeremiáš 6,1)

Poblíž Mrtvého moře byla objevena starověká „izraelská hedvábná stezka“
20.01.2023 05:49 117

Tým výzkumníků nalezl v Izraeli mezi Mrtvým mořem a Ejlatem důkazy o tom, co zřejmě bylo odnoží starověké Hedvábné stezky, oznámil v úterý Izraelský úřad pro památky.

Co je nového ve starobylém Davidově městě?
10.01.2023 04:27 218

Dokud nebylo zhruba před 150 lety objeveno Davidovo město – přičemž vykopávky začaly teprve před několika desetiletími – mohli lidé oprávněně tvrdit, že chybí důkaz o existenci krále Davida…

Izrael vykopává biblický bazén Siloe z doby krále Ezechiáše
29.12.2022 06:46 337

Bazén byl vybudován přibližně před 2 700 lety za vlády krále Ezechiáše a byl součástí městského vodovodního systému. Nachází se na území národního parku Jeruzalémské hradby, který obklopuje jeruzalémské Staré město.

Mimo vyšlapané cesty: Starobylý Hebron – hlavní město Izraele před Jeruzalémem!
10.10.2022 06:10 195

Ještě nikdy v dějinách se nestalo, že by byl malý národ vyhnán ze své země, přesto se vrátil a znovu založil své království a zachoval si…

Mimo zajeté koleje: Biblická řeka Kišon
07.09.2022 05:21 168

„Přitáhnu k tobě k potoku Kišon Siseru, velitele Jabínova vojska, s jeho vozy a jeho zástupy a vydám ho do tvých rukou.“ (Soudců 4:7)… V posledním desetiletí investovala izraelská vláda velké částky do vyčištění řeky a byl zde vybudován krásný park.

Mimo zajeté koleje: biblická hora Gilboa
04.09.2022 05:37 191

Mount Gilboa je malebná hora, která nabízí mnoho skvělých turistických tras. Polovina hory je neúrodná v důsledku prokletí krále Davida (2. Samuelova 1,21).

Mimo vyšlapané cesty: Brána milosrdenství – místo, kudy Mesiáš vejde do Jeruzaléma
29.07.2022 05:32 277

Toto místo je tak důležité nejen kvůli své historii, ale také kvůli své budoucnosti! Je to proto, že (podle židovské tradice) právě sem vstoupí…

Mimo zajeté koleje: Biblický Gat (Tel Tzafit)
22.07.2022 05:31 148

„Z tábora Filištínů se vynořil vítěz jménem Goliáš z Gatu; jeho výška byla šest loktů a píď (1. Samuelova 17,4)“… Gat se stal jedním z pěti hlavních filištínských měst (viz Jozue 13,3 a 1 Samuelova 6,17).